لودینگ
گواهینامه ها و جوایز
لوح تقدیر سپاس از چند دهه تلاش در صنعت مبلمان کشورHOFEX 2017

لوح تقدیر سپاس از چند دهه تلاش در صنعت مبلمان کشورHOFEX 2017

جایزه کانون پیشگامان تجارت و بازرگانی ( مادرید - اسپانیا )

جایزه کانون پیشگامان تجارت و بازرگانی ( مادرید - اسپانیا )

دریافت لوح برترین نام و نشان تجاری ایران

دریافت لوح برترین نام و نشان تجاری ایران

تقدیر نامه های نمایشگاه HOFEX 2009

تقدیر نامه های نمایشگاه HOFEX 2009

دریافت لوح زرین هماره با تندیس بلورین در رسته تولید مشترک خارجی انتقال دانش فنی  2006

دریافت لوح زرین هماره با تندیس بلورین در رسته تولید مشترک خارجی انتقال دانش فنی 2006

لوح یادبود قدر دانی جهت صادرات HOFEX2005

لوح یادبود قدر دانی جهت صادرات HOFEX2005

دریافت لوح زرین  همراه با تندیس بلورین بهترین کیفیت و نوآوری مبلمان اداری HOFEX 2005

دریافت لوح زرین همراه با تندیس بلورین بهترین کیفیت و نوآوری مبلمان اداری HOFEX 2005

بهترین کیفیت و نوآوری مبلمان اداری 2004

بهترین کیفیت و نوآوری مبلمان اداری 2004

تندیس بلورین برترین کیفیت مبلمان اداری

تندیس بلورین برترین کیفیت مبلمان اداری

دارنده استاندارد ISO9002

دارنده استاندارد ISO9002

دارنده استاندارد RWTUV

دارنده استاندارد RWTUV

 تندیس بلورین دومین جشنواره کارآفرینان برتر

تندیس بلورین دومین جشنواره کارآفرینان برتر

دریافت تندیس پانزدهمین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل و اداری HOFEX & MEDEX 2006

دریافت تندیس پانزدهمین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل و اداری HOFEX & MEDEX 2006

دریافت تندیس چهاردهمین نمایشگاه بین المللی منزل و اداری HOFEX 2005

دریافت تندیس چهاردهمین نمایشگاه بین المللی منزل و اداری HOFEX 2005

دریافت تندیس سیزدهمین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل و اداری HOFEX 2004

دریافت تندیس سیزدهمین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل و اداری HOFEX 2004

دریافت لوح زرین همراه با تندیس برترین مبلمان اداری فایل کتابخانه و میز HOFEX 2009

دریافت لوح زرین همراه با تندیس برترین مبلمان اداری فایل کتابخانه و میز HOFEX 2009

مشتریان ما