لودینگ
طرح فروش ویژه تا 45 درصد تخفیف

قیمت مبل دو نفره قبل از تخفیف1.955.000 تومان بعد از تخفیف 1.662.000 تومان

قیمت مبل تک نفره قبل از تخفیف 1.180.000 تومان بعد از تخفیف 1.000.000 تومان

قیمت قبل از تخفیف تخت دو نفره 764.000 تومان قیمت بعد ازتخفیف 420.000 تومان

قیمت قبل از تخفیف هر عدد پاتختی 243.000 تومان بعد از تخفیف 133.000 تومان

قیمت درآور چهارکشو قبل از تخفیف 630.000 تومان بعد از تخفیف 346.000 تومان

کردنزا مدل بهار قیمت قبل از تخفیف 730.000 تومان قیمت بعد از تخفیف 401.000 تومان

میز مدیریت و کردنزا لاوان مدل 240 رنگ ماهاگونی

میز مدیریت قیمت قبل از تخفیف 4.614.000 تومان بعد از تخفیف 2.538.000 تومان

کردنزا مدیریت قیمت قبل از تخفیف 4.262.000 تومان بعد از تخفیف 2.343.000 تومان

میز تلویزیون پرند ترکیب رنگی فندقی + مشکی گلوسی

قیمت قبل از تخفیف 310.000 تومان قیمت بعد از تخفیف 170.000 تومان

Aمبل تک نفره مدل

رنگهای موجود مشکی و قهوه ای تیره

قیمت قبل از تخفیف 2.876.000 تومان بعد ازتخفیف 2.444.000 تومان

میز تحریر مدل ری ( جوانه )

قیمت قبل از تخفیف 450.000 تومان بعد از تخفیف 247.500 تومان

جا کفشی مدل درگاهان ( جوانه )

قیمت قبل از تخفیف 260.000 تومان بعد از تخفیف 143.000 تومان

میز تلویزیون مدل 101

میز تلویزیون نئوپان رنگ سونایی و فندقی قیمت قبل از تخفیف594.000 تومان بعد از تخفیف 326.000 تومان

میز تلویزیون رنگ گلوسی مشکی قیمت قبل از تخفیف968.000 تومان بعد از تخفیف 532.000 تومان

ویترین کشو دار رنگ ونگه قیمت قبل از تخفیف 1.156.000 تومان بعد از تخفیف 636.000 تومان

ویترین قفسه دار نئوپان قیمت قبل از تخفیف 1.086.000 تومان بعدا از تخفیف 597.000 تومان

جا زونکن مدل یونیورس

یونیورس 1 با درب ام دی اف قیمت قبل از تخفیف 559.000 تومان بعد از تخفیف 307.000 تومان

یوینورس 2 با درب شیشه ای قیمت قبل از تخفیف 586.000 تومان بعد از تخفیف 322.000 تومان

کردنزا مدل سیمرغ

قیمت قبل از تخفیف 1.129.000 تومان بعد از تخفیف 620.000 تومان

قیمت قبل از تخفیف 2.341.000 تومان بعد ازتخفیف 1.989.000 تومان F مبل دو نفره مدل

قیمت قبل از تخفیف 1.228.000 تومان بعد ازتخفیف 1.044.000 تومان G مبل دو نفره مدل


 6\4\1396

مشتریان ما