لودینگ
جوانه ..
محصولات جوانه با هدف برآوردن نیازهای کاربران امروز در کلیه فضاهای کاری در منزل ، بخصوص فضای داخلی خانه ها و آپارتمانها توسط شرکت جلیس ارائه می گردد. شایان ذکر است این محصولات از عید سعید فطر سال 1391 در کلیه مراکز فروش و نمایندگی ها قابل عرضه می باشد.

 10\6\1395

مشتریان ما